Hinduizm Dini Ne Demek, Hinduizm Hakkında Bilgiler

Hinduizm Dini Ne Demek, Hinduizm Hakkında Bilgiler

Hinduizm Dini Ne Demek, Hinduizm Hakkında Bilgiler. Eski çağlar da yaşayan insanlar kendi aralarında böyle bir din çıkarmışlar ve nedir ne değildir. Kimler bu dine bağlıdır. Aşağıda sizlere bu konu hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz.

Hinduizm Dini Ne Demek

Hinduizm, esasları Hindistan’da ondokuzuncu asırda atılmış bir dindir.
Bu kalabalık uzak doğu vatanının İngilizce konuşulan yerlerinde ve bilhassa Müslüman, Hristiyan ve Musevi gibi semavi dinleri kabul etmemiş insan toplulukları arasında meydana çıkmıştır.

Bugün de bilhassa de Nepal yerlerinde epey süregelen vaziyettedir. Bu dini kabul eden şahıslara de Hindu denmektedir. Ama dayandığı ilkeler defa eskidir. Genel olarak mistik bir din olarak kabul edilir.
Hinduizm dini inanışının esasında sevgi ve iyilik ilkeleri yer alır, şiddete karşıdır ve Hindular içersinde bu din bir hayat şeklidir.

Bugün dünya genelinde Hristiyanlık ve Müslümanlık’tan ardından en çok inanana sahip din Hinduizm’dir. Bugün tahminen 1 milyara yakın Hindu yaşamaktadır. Hinduizm dininin temelleri Vedalar adı verilen mukaddes kitapta bulunmaktadır. Hinduizm özellikleri arasında esas inanış reankarnasyondur. Yani insanların öldükten ardından yeniden dirileceğine inanılır. Yaşam ve ölüm birbirini izler. Aynı vakitte Hindular kendilerini yoga ve doğa ötesi gibi yöntemler kullanarak rahatlatmaya çalışırlar. Hindistan anayasasında Hinduizm, Janizm, Sihizm ve Budizm dinlerini içine alan bir inanış olarak tarif edilmiştir.

Hinduizm Dini Kurucusu Hakkında Bilgiler

Hinduizm’i kuran insanlar üç büyük dinden rastgele birine inanmayan insanlar arasında yaşam bulmuştur.
Ancak Hinduizm’in malum bir kurucusu yoktur. Bugün Hinduizm ne demek sualine cevaben, özünde Brahma güveni tespit edilen bir dindir denebilir. Brahma güveni salt varlık temeli üstünde heyetidir. Kutsal kitapları olan Vedalar’da Brahmanizm ilkelerini görmek olasıdır. Hinduizm dünyanın en külüstür dini olarak kabul edilir.
İlk olarak hangi tarihte meydana çıktığı ile ilgili bir malumat olmasa da çoğu kaynakta geçmişinin milattan evvelki senelere kadar uzandığı ifade edilmektedir. Brahmanizm, Hindistan’da Brahmanlar’ın egemen oldukları dönemde doğmuştur.

Bugün de fazlası vakit Brahmanizm ve Hinduizm ifadeleri birbirinin adına kullanılmaktadır.
Bugün Hinduizm nedir dendiği vakit, külüstür Vedalar döneminden bugüne ulaşan Hindu inanç, düşünüş, duygu ve hayat şekillerini tamamını ifade ettiği ileri sürülmektedir.

Hindular dinlerini, Sanatana Dharma olarak başka bir deyişle ezeli ve ölümsüz din olarak tarifler.
Günümüzde üstünde önemle durulan kavram Dharma’dır. Dharma, insanların inançları tarafında makul şekilde yaşamalarını işaret eder. Hiç bitmeyecek bir cehennem kavramı yoktur.
Dharma, insanların ruhsal gelişimini ve evrenin düzenini kuran kozmik tabiat yasalarıdır. Bu yasalardan ikisi karma kanunu ve samsara kanunu olarak tanımlanır. Dharma, evrenin değişikliğe uğramayan kanunları ve adaletidir.
Olması lüzumlenen yoldan sapılırsa, dharma’dan uzaklaşılmış gerçekleşir. Bu ise kargaşa ve olumsuzluklar yaratır.
Hinduizm inanışında, başka semavi dinlerdeki bulunduğu gibi tek ilâh inanışı yoktur.

Aksine tek tanrılı dinlerden, defa tanrılı dinlere kadar tüm dinsel inanışları içerisine alabilmektedir.
Yani bu dinleri inkar etmez, Hinduizm’e göre hepsi geçerlidir. İnsanlar diledikleri tanrıya inanmakta özgürdür.
Yani aslına bakılırsa Hinduizm defa tanrılı bir dindir. İnsanlar inandıkları tanrıya dua ederek ya da derin fikire dalarak diledikleri şekilde yakınlaşabilirler. Hinduizm’de tapınaklar ehemmiyetli bir yer tutmaktadır.
Dini bayramlar, haç merasimleri ya da başka inanç ritüelleri kesinlikle tapınaklarda gerçekleştirilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar
Facebookta bizi bulun